Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek, Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozat

Készült: Székesfehérvár, 2013. január 23.

Általános Szerződési Feltételek

www.hellowork.hu és a www.elerhetovaltozas.hu összekapcsolt oldal (továbbiakban Weboldal) tulajdonosa és üzemben tartója (továbbiakban Tulajdonos):

Név: Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

Székhely: 8000 - Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

Szolgáltató iroda: 8000 - Székesfehérvár, Rákóczi út 25., Fehérvári Civil Központ földszint 6-os iroda.

Adószám: 18497719-1-07

Bankszámla: OTP Bank Nyrt.11736006 - 20368586

Nyilvántartásba vétel: Pk.60.065/2005/4/1 842. sorszám

Jogerőre emelkedés: 2005.09.23

Ksh szám: 18497719-9499-569-07

E-mail címe: info.civilcentrum@gmail.com

 

www.hellowork.hu oldal állásközvetítésének üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető):

Név: "A fény túlsó oldalán…" Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

Székhely: 8000, Székesfehérvár, Jancsár utca 11.

Adószám: 18494967-1-07

Bankszámlaszám: 11736006-20361644

Nyilvántartásba vétel: 1953 / 2003

Magán munkaerő közvetítői nyilvántartásba vételi szám: 7895-1/2009

Honlap: www.larke.hu

Felhasználó: Minden olyan természetes-, vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Weboldalon regisztrál, állást kínál, állást keres, állásra jelentkezik, oktatást vesz igénybe és oktató anyagot tesz közzé, adatainak, álláskínálatának közzétételét kéri telefonon, postai vagy elektronikus úton, szóban, írásban vagy jelölő négyzet kipipálásával.

Használat, az olvasottak elfogadása, az azokban foglaltakra vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintése, az adatkezeléshez való hozzájárulás illetve belegyezés: Minden olyan közvetlen és közvetett ráutaló magatartás, amikor a felhasználó a Weboldalon regisztrál, állást kínál, állást keres, állásra jelentkezik, oktatást vesz igénybe és oktató anyagot tesz közzé, adatainak, álláskínálatának közzétételét kéri telefonon, postai vagy elektronikus úton, szóban, írásban vagy jelölő négyzet kipipálásával.

A Weboldal a megváltozott munkaképességű emberek és a nyílt munkaerőpiacon állást kínáló gazdasági szereplők találkozási lehetőségének elősegítése céljából jött létre.

A megváltozott munkaképességű emberek személyes adatai és szakmai referenciáinak megadása után jelentkezhet meghirdetett állásokra. A személyes és szakmai tartalmakat csak abban az esetben tekintheti meg az állást felkínáló gazdasági szereplő, ha ahhoz az állásra jelentkező engedélyezi. Az állást kínáló gazdasági szereplő a munkakör és a hozzá szükséges kompetenciák megadása után hirdetheti meg az általa felkínált munkát. A weboldal használata az állást keresőknek térítésmentes. A weboldal használata az állást kínálóknak jelenleg térítésmentes. A fent leírt szolgáltatásokért sem az Üzemeltető, sem a Tulajdonos ellenszolgáltatást nem kér és nem fogad el. Az álláskeresés és az állások felkínálása önkéntes.

A weboldal adatbázisban tárolja az információkat. A nyitottan meghirdetett állásokra a regisztrált Megváltozott munkaképességű emberek szabadon, saját felelősségükre jelentkezhetnek. A meghirdetett állások tartalmát illetően sem a Tulajdonost, sem az Üzemeltetőt nem terheli jogi felelősség. Az oldalon jogsértő tartalmakat nem jelenít meg a Tulajdonos és az Üzemeltető sem. 

A szerződés létrejötte és módosítása:

Általános jellemzők:

Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működési folyamatával kapcsolatosan, felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!  A szerződés a szolgáltató Internetes felületén jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A szerződés nyelve magyar. A weboldalon történt regisztrációt és eseményt minden esetben e-mail-ben vagy telefonon, visszaigazoljuk, ekkor jön létre a használat. A Tulajdonos és az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók adatainak beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Az elállás joga

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.  Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni  a postára adás dátumát. Az igénybe vett szolgáltatásnál ügyeljen a rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Tulajdonos és az Üzemeltető nem felel.

A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Tulajdonos és az Üzemeltető nem iktatja, a megfelelő helyen való bejelöléssel a felhasználó azt elfogadja.

A szerződés megszűnése: A felhasználó bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó használati lehetőségét megszüntetjük.

A Tulajdonos és az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

A Tulajdonos és az Üzemeltető felelőssége nem terjed ki: A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésre rendelkezésére bocsájtja.

 

Adatvédelem:

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásai:

Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

www.hellowork.hu - adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58499/2012.

www.elerhetovaltozas.hu - adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58500/2012.

Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

www.hellowork.hu - adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58524/2012.

 

www.hellowork.hu

Kezelt adatok. Kötelező adatok: felhasználó név, név, email cím, jelszó az oldalhoz. Opcionális adatok: keresztnév, vezetéknév, neme, születési idő, születési hely, önéletrajz, anyja neve, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, kompetenciák, egészségi állapot, munkabírás, telefonszám, lánykori név, családi állapota, start kártyával rendelkezik e, rehabilitációs kártyával rendelkezik e, egészségügyi besorolás, elérhetőségek, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, skype azonosító.

Továbbított a felhasználó beleegyezésével: név, keresztnév, vezetéknév, telefon, email cím, önéletrajz. Opcionális, a felhasználó kérésére, beleegyezésével:  felhasználó név, név, email cím, keresztnév, vezetéknév, neme, születési idő, születési hely, önéletrajz, anyja neve, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, kompetenciák, egészségi állapot, munkabírás, telefonszám, lánykori név, családi állapota, start kártyával rendelkezik e, rehabilitációs kártyával rendelkezik e, egészségügyi besorolás, elérhetőségek, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, skype azonosító.

 

www.elerhetovaltozas.hu

Kezelt adatok: Kötelező adatok: felhasználónév, név, keresztnév, vezetéknév,  jelszó, e-mail cím. Opcionális: skype azonosító.

Továbbított a felhasználó beleegyezésével: Felhasználó név, név, keresztnév, vezetéknév,  jelszó, e-mail cím, skype azonosító.

A személyes adatok védelme érdekében, továbbá az információs önrendelkezési jog és az információszabadság követelményeinek megfelelően az alábbi adatvédelmi irányelvek mentén üzemel a weboldal:

Jogi kötelezettségek, melyek a Tulajdonosra és az Üzemeltetőre kötelező érvényűek:

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, valamint különös figyelmet fordít a Strasbourg-ban 1981. január 28. napján megkötött nemzetközi egyezmény előírásainak betartására („Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, kihirdetve az 1998. évi VI. törvény útján).

- 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Tulajdonos és az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a munkát kereső emberekről (továbbiakban Kliens) és a munkát kínáló gazdasági szereplőkről (továbbiakban Kliens):

Azonosításához szükséges adatokat: a Kliens felhasználói neve, és elektronikus levelezési címe /regisztrált felhasználók esetében Kliens felhasználói neve, jelszava egyirányúan elkódolva/. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. Kliens olyan irányú önkéntesen megadott adatai melyek az álláskeresést és az álláskínálást segíti.

A Tulajdonos és az Üzemeltető ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működése során felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget tesz a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Tulajdonos és az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott információkat teljes körű titoktartással kezeli, az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használja fel egyéb célra, adja ki harmadik fél számára, illetve tárolja. Hozzájárulásnak minősül az az eset, ha a felhasználó saját adatait bármely az oldalon, található kérdőíven megadta.

 

A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Tulajdonos és az Üzemeltető a legmegfelelőbb fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.

A Tulajdonos és az Üzemeltető az alább rögzített elveknek és szabályoknak megfelelően jár el a felhasználói, illetve egyéb adatok, információk kezelése során.

1. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere és célja:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat.

A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása:

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. Adatkezelési alapelvek:

adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

4. Adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Különleges adat akkor kezelhető, ha

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása:

Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

5. Adatvédelmi irányelvek:

A Tulajdonos és az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően a Tulajdonos és az Üzemeltető felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Tulajdonos és az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Tulajdonos és az Üzemeltető az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Tulajdonos és az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Tulajdonos és az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Tulajdonos és az Üzemeltető jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a felhasználói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor  a Tulajdonos és az Üzemeltető által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Jelen adatvédelmi politika a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Tulajdonos és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a Weboldal egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy  információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat elfoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Tulajdonos és az Üzemeltető - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A Tulajdonos és az Üzemeltető biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük.

Mindezen keretek között a Tulajdonos és az Üzemeltető által az adatgyűjtés során alkalmazott szabályok:

A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Cookie-k. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Tulajdonos és az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy az igénybe vett szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon biztosíthassuk, statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket. Különleges adatokat soha nem kérünk “kötelező” jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok szolgáltatása a felhasználó döntésétől függ és ilyeneket kizárólag írásbeli hozzájárulás alapján tartunk nyilván.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni, és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az Tulajdonosnak és az Üzemeltetőnek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Tulajdonos és az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Tulajdonos és az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Készült: Székesfehérvár, 2013. január 23.

Érvényes: visszavonásig

A fent olvasottakat elfogadom, az azokban foglaltakat magamra vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintem, az adatkezeléshez hozzájárulok.