EFOP- 1.1.1-15

Felhívás a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitáció folyamatát segítő fejlesztések megvalósítására

Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, a foglalkoztathatóság javítása és az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piacon való részvételének növelését, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük lehetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt, a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 8 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja hogy projektje megvalósításával hozzájárul a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzéséhez, képzettségi szintjének növeléséhez, és a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálásához.

Forrás: megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitáció folyamatát segítő fejlesztések megvalósítására

Közzétéve: 2016-08-02 19:58:24