Ennyi jut az államtól a súlyos fogyatékossággal élőknek

Júniustól elszakad az öregségi nyugdíjminimumtól a fogyatékos személyek támogatása: fix összegben határozná meg a juttatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).

Nem számíthatnak azonban jelentős többletpénzre az érintettek: mindössze 5,2 százalékkal nő a támogatás összege, ami 2008. január 1. óta nem változott. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint több mint 456 ezer honfitársunk él fogyatékossággal, közülük csaknem 110 ezren akadályozottak az önellátásban.


A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény 1999. január elseji hatályba lépése óta az öregségi nyugdíjminimumhoz kötődnek az érintett állampolgárokat megillető támogatások. Idén június 1-jétől azonban fix összegben határozná meg a juttatásokat az EMMI - derül ki az Országgyűlés napirendjén lévő törvénymódosítási javaslatból.

Az előterjesztés szerint június 1-jétől a fogyatékossággal élők havonta 19 500, a halmozottan fogyatékosok, illetve az önmaguk ellátására képtelen személyek pedig 24 000 forint támogatást kapnak. A még hatályban lévő szabályok szerint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 65, illetve 80 százaléka a támogatás. Az öregségi nyugdíjminimum 2008. január 1. óta változatlan, havi 28 500 forint, a fogyatékosok támogatása tehát jelenleg 18 525, illetve 22 800 forint. Vagyis júniustól mindössze 975, illetve 1 200 forinttal több állami támogatást kapnak az érintettek, mint most. A növekedés mértéke 5,2 százalékos, ami megegyezik az öregségi nyugellátások emelkedési ütemével. A támogatás 2014. január 1-jétől is a nyugellátásokra meghatározott emelés összegével növekszik majd.

Nem változik ugyanakkor a különböző mértékű támogatásra jogosultak köre. Havi 19 500 forintot kaphat az, akinek

- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon a látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
- állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
- a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Havi 24 000 forintot kap az, akinek

- az előzőekben felsorolt pontokban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, és a korábban felsoroltak közül egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
- ha a korábban felsorolt fogyatékossága van, és az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

Továbbra sem lesznek jogosultak fogyatékossági támogatásra a vakok személyi járadékában részesülők, illetve azok, akik magasabb összegű családi pótlékban kapnak, vagy utánuk magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. A törvénymódosítási javaslat szerint a vakok személyi járadéka a jelenlegi 15 360 forintról 16 160 forintra emelkedik. Tudni kell, hogy 2001. július 1-jétől már nem állapítanak meg új jogosultak részére vakok személyi járadékát, azok részére folyósítják jelenleg, akiknek korábban állapították meg a jogosultságát a támogatásra.

Pár ezer forinttal magasabb összegű, 19 500 forint juttatást kaphatnak a vakok akkor, ha fogyatékossági támogatást igényelnek, de nem kérik önkiszolgálási képességük megállapítását. Havi 24 000 forintot kaphatnak, ha önkiszolgálási képességük hiányát megállapítják.

Utazási kedvezmények is igénybe vehetők

A súlyosan fogyatékos személyek helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp- és révközlekedés) 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe jegy-, illetve bérletvásárlásra egyaránt. A velük együtt utazó 1 kísérő személy jegyvásárlás esetén szintén jogosult a 90 százalékos kedvezményre. A helyi közlekedésben (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) 100 százalékos kedvezményre jogosultak bérletvásárláskor a súlyosan fogyatékos személyek, illetve 1 fő kísérőjük is.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek - a mozgásszervi fogyatékosok, illetve a halmozottan fogyatékosok, akiknek a halmozott fogyatékossága közül az egyik mozgásszervi fogyatékosság - támogatást igényelhetnek személygépkocsi beszerzéséhez, illetve átalakításához is. Új autó vásárlásához 900 ezer forint támogatást kaphatnak. Használt, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, illetve segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járműre (kivéve quad), valamint 10 kilométer/óra sebességénél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszékre a vételár 60 százalékának megfelelő összegű, de legfeljebb 600 ezer forint támogatást lehet igényelni. Személygépkocsi átalakításához (automata sebességváltóval vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, illetve súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmassá tételéhez) legfeljebb 90 ezer forint támogatás jár.

Adókedvezmény, amiről sokan nem tudnak

Speciális adókedvezményre jogosultak a súlyos fogyatékossággal élők. Az szja-törvény szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). Ez a tavalyi évi havi 93 ezer forintos minimálbérrel számolva azt jelenti, hogy aki az egész évre jogosult a kedvezmény igénybe vételére, az összesen 55 800 forinttal csökkentheti a 2012. évi adóbevallásában a fizetendő adóját. A maximális összeget azonban csak az tudja kihasználni, akinek legalább 250 ezer forint a bruttó fizetése, feltéve, ha nem csökkenti az adóalapját családi adókedvezménnyel.

Forrás: richpoi.hu

Közzétéve: 2013-04-30 09:44:54