Rólunk

 HelloWork

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete partnerségével az elmúlt évek során innovatív, egyedi fejlesztéseket valósított meg a látássérült embereket tömörítő, illetve számukra szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteknél.

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány képviselői célul tűzték ki azt, hogy további fejlesztéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő embereket és az őket segítő civil szervezetek hatékony segítséget kaphassanak a munkavállalás, képzés, illetve társadalmi szerepvállalásuk terén.

Akadálymentesítési projektek a Civil Centrum Közhasznú Alapítványnál

Szervezetünk bemutatása: A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon a társadalom alapja a bizalom legyen, a társadalmi szereplők partnerségben, összhangban, tudatosan, egymásért és környezetükért felelősséget vállalva önmaguktól is elvárják, hogy hitelesek, megbízhatóak, cselekvéseikben átláthatóak legyenek, mely megteremti a nyugodt, kiszámítható közösségi élet alapját. Célunk, hogy a minőségi, átlátható működés iránt elkötelezett, a partnerségre nyitott nonprofit civil szervezetek és más elkötelezett társadalmi szereplők együttműködését generáló, adaptáló, facilitáló szolgáltatásokkal, korszerű audio-vizuális oktatási eszközök biztosításával fejlesszük. Fontos, hogy a társadalmi szereplők képesek legyenek mind szervezeti, mind személyi szinten megfelelő kommunikációra és az ehhez szükséges hatékony, korszerű eszközök, csatornák használatára. 2009-ben indult projektsorozatunk célja a magyarországi képzési és fejlesztési rendszerek innovatív reformja, amely feloldja a tudás pénzalapú, egyáltalán nem demokratikus hozzáférésének rosszgyakorlatát, javít a hátrányból indulók hozzáférhetőségén és fejlesztési lehetőségein a fogyatékkal, vagy bármely szempontból hátrányban élők körében, különös tekintettel a vak és gyengénlátó emberekre.

Az egymásra épülő projektek bemutatása

"Tapintható változás" - Látássérültek érdekérvényesítő képességének növelése Magyarországon 

2009-2010

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány "Tapintható változás" címmel, egyedülálló projektet valósított meg partnereivel Magyarországon, melynek munkafolyamatai Székesfehérváron és Szolnokon zajlottak, és közvetlen társadalmi hasznát is ezekben a városokban érte el először.

Partnerünk, A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének véleménye projektünkről:

"A civil lét nem szimplán társadalmi jelenlét. Hogy ennél több legyen, örömmel vállalkoztunk egyesületünk munkatársaival, önkénteseivel a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány képzésére. Ajánlatuk tartalma és formája egyaránt vonzó volt számunkra. A néhány éve rendhagyó módon létrejött szervezetünk ugyanis kemény tanulópénzt fizetett azért, mert az elődeinktől örökölt elhivatottság és tisztesség kevésnek bizonyult a szervezetépítéshez.    Feltétlenül szükségét éreztük a minőségi szemléletnek, a több lábon állás képességének, a hosszabb távra szóló tervezés módjának elsajátítását. Mindezt akadálymentes tréning keretében, a résztvevők eltérő mértékű látássérültségéhez igazodó tananyag biztosításával segítette az alapítvány. Farnady Judit és Sikorszki Gábor trénerek mindeközben kiválóan vizsgáztak empátiakészségből és módszertani ötletgazdagságból.  

A résztvevők a záró foglalkozáson így fogalmazták meg a közös alkalmak számukra fontos hozadékát: 

-          A képzés jól szolgálta egyéni épülésemet, kialakult az igényem a szakmai fejlődésre;

-          Sokat változott a szemléletem, alkalmazkodott a közösségéhez. 

-          Nagy élmény volt a közös tervezés, a jövőbenézés.

-          Kedvet kaptam, hogy aktívan részt vegyek az egyesületi életben.

-          Tetszettek a szemléltetőeszközök, az önismereti és közösségépítő játékok.

-          Judit és Siki türelemmel és következetességgel haladt velünk a kitűzött cél felé. 

-          És mivel gazdagodott maga az egyesület? A közös gondolkodás során megszületett a stratégiánk, amelyre hosszú távon építkezhetünk. Reményeink szerint közelebb kerültünk az utódlás kérdésének megoldásához is." (dr. Baranyi Imréné)              

Projekt részletes leírása
A projekt hosszú távú célja, a magyarországi vak és gyengénlátó emberek érdekében tevékenykedő nonprofit civil szervezetek, kapacitásfejlesztése, érdekérvényesítő és érdekképviseleti tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében. Kiemelt célunk volt, hogy a projektbe bevont nonprofit civil szervezetek képessé váljanak a hiteles és látható működésre, tényleges, minőségi együttműködésekre, és érdekérvényesítő munkájukhoz a látók társadalmi támogatásának elnyerésére, így a megfelelő társadalmi támogatottsággal, együttműködéseken alapuló érdekérvényesítési programokat tudjanak végrehajtani az állami/önkormányzati döntéshozóknál.

Általános célunk a projekttel, a látássérült nonprofit szektor fejlesztésének innovatív reformja, mely biztosítja a látássérültek által vezetett nonprofit szervezetek korszerű tudáshoz való hozzáférését, esélyegyenlőségét a fejlesztések területén. Rengeteg korszerű módszer, és tananyag létezik a nonprofit civil szervezetek fejlesztésére és érdekérvényesítő képességük növelésére, ám ezek túlnyomó többsége, nem akadálymentesített, összetett vizuális alapon nyugvó interaktív oktató anyag. A látássérült vezetőkkel, munkatársakkal működő nonprofit civil szervezetek az ilyen irányú fejlesztésekből gyakorlatilag teljesen ki vannak zárva, és joggal érzik sérültnek az esélyegyenlőség megvalósulását a civil szféra szakmai haladásának követhetőségében. A fent vázolt problémára kívántunk sikeres megoldást nyújtani a látássérült érdekvédelmi szférának. Fontos elmondani, hogy nem a "segítésre szorulás" (special need), jóval inkább a hatékony munkát segítő szakmai eszközök, módszerek, oktatóanyagok hiánya miatt kívántunk támogató beavatkozással alakítani a látássérültek érdekérvényesítésének hatékonyságán, elérve a látássérült szervezetek szabad önrendelkezésen alapuló fejleszthetőségét és érdekérvényesítő képességük növelését.

A projekt során az alábbi tevékenységeket végeztük el kitűzött céljaink eléréséhez:

- Látássérült emberek számára is alkalmazható érdekérvényesítő módszerek, tananyagok, segédanyagok és a stratégiai tervezést oktató DVD (70 civil szervezet) került kidolgozásra, melyet a célcsoport számára térítésmentesen eljuttattunk, továbbá online formában, teljes értékű verzióként közzétettünk.

- Speciális, látássérült trénereket képeztünk, hogy a látássérült nonprofit szektorban elinduljon a szektoron belüli szakmai fejlesztők körének kialakulása, mellyel a szakirányos belső fejlesztések alapjait fektettük le.

- Kapacitásfejlesztést végeztünk 2 szervezetnél - stratégia tervezése (3 évre) érdekérvényesítési projektek tervezése érdekérvényesítési, érdekképviseleti, együttműködési modellprogramok kidolgozása (2 db).

Alapítványunk feladata a nonprofit tananyag akadálymentesítése, interaktív akadálymentesített dvd elkészítése, akadálymentes segédanyagok elkészítése (tapintható ábrák, braille formátumú szöveges segédletek), illetve projekt koordináció volt.

Támogatók: Norvég Civil Támogatási AlapSzékesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Partnereink:

A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány

Feladata az akadálymentesítésre került tananyag fejlesztése. Feladata a nonprofit tananyag szakmai kiegészítése, fejlesztése, továbbá a tréneri munka akadálymentesítése volt.

 

Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (Székesfehérvár)

A projekt kezdésétől szerves része a fejlesztésnek, etikai, akadálymentesítési, és ergonómiai tanácsokkal segítette a fejlesztést. Feladata az akadálymentesítés szakmai felügyelete, az elkészült dvd, segédanyagok, tréningmódszerek tesztelése volt. Elkészített a tananyag segítségével egy középtávú szervezeti stratégiát, és egy érdekérvényesítést célzó kampányt.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Feladata az akadálymentesítés szakmai felügyelete, az elkészült dvd, segédanyagok, tréningmódszerek tesztelése volt. Elkészített a tananyag segítségével egy középtávú szervezeti stratégiát, és egy érdekérvényesítést célzó kampányt.

Támogatóinknak és partnereinknek köszönhetően, egy olyan tananyag kerülhetett a magyarországi nonprofit szektor kezébe, mely biztosítja az egyenlő hozzáférés és fejlődés lehetőségét látássérült kollégáink számára.

Az online tananyagot a beérkező észrevételek alapján folyamatosan fejlesztjük.

 

Elérhető változás – innovatív, on-line oktatórendszer fejlesztés látássérültek számára Magyarországon.

2010-2011

Célunk a magyarországi látássérült online képzési rendszerek innovatív reformja, amely feloldaná a tudás, pénzalapú egyáltalán nem demokratikus hozzáférésének rosszgyakorlatát. A projekt elsődleges, közvetlenül érintett célcsoportja, Magyarországon működő, vak és gyengénlátó emberek érdekében tevékenykedő nonprofit civil szervezetek látássérült munkatársai, és magyar nyelvet beszélő látássérültek.

Projekt részletes leírása

Célunk olcsó, hatékony, bármilyen akadályoztatás esetén igénybe vehető képzési – oktatási rendszer létrehozása. Online formában, ahol lehetőség van a folyamatos kapcsolattartásra, a tananyagok, taneszközök tárolására, video - audió és írásbeli mentor tevékenység végzésére és igénybevételére, az eredmények és részfolyamatok tárolására és folyamatos monitoring elérésére. A kapcsolattartás és a fejlesztési folyamatok, tananyagok könnyen elérhetőek és állandóan jelenlevőek (0-24 óráig), mindenki által elérhetőek (látássérülteknek, hallássérülteknek, mozgásukban korlátozottaknak, kieső-távoli helyen élő, elfoglalt kevés idővel rendelkező embereknek) azaz teljesen akadálymentesített mind a tananyag, mind a számon kérő és követő, oktató környezet. Az oktató anyagok mindenki számára elérhető és feldolgozható, letölthető dokumentumokkal, segédanyagokkal rendelkeznek (pl: braille formátumban, dombor ábrával formázottan nyomtathatóak, a tananyagok jelbeszéddel ellátottak).

Minden oktatást folyamatként fogunk fel. Minden folyamat irányítása sok energiába kerül (kommunikáció, információáramlás, tudás frissítése, földrajzi összehangolás, visszaellenőrzés, monitoring). Egy online automatizált és akadálymentesített rendszerrel az amúgy egyszerű feladatok elvégzésével és a hozzáférhetőség növelésével kapacitást szabadítunk fel, amivel nő a biztosítottsága a folyamat sikeres befejezésére és a fenntarthatóra. Továbbá a rendszer az oktatott anyag hatékonyabb átadásával növeli a sikerességet és csökkenti a távoktatások költségigényét. A rendszerben tisztázottak a folyamatok felelősei, minden esetben percre pontosan friss és nyomon követhető a folyamat állása (online) és így a személyes mulasztások és a felelősség alól való kibújás által okozott károk csökkenthetőek egy folyamaton belül Az oktatórendszer saját audió és video konferencia rendszerével, pedig könnyen végezhető online csapatmunka.

Az eléréshez mindössze internetkapcsolat és egy számítógép szükséges.

Eszköz: Online, akadálymentesített folyamatirányítási, kommunikációs, együttműködési és oktató rendszer, hálózatirányító rendszer. Mellérendelő alkalmazások, melyek nem egy alkalmazásra összpontosítanak, hanem egymást segítve és támogatva, a kiválasztott cél érdekében a leghatékonyabb kombinációban használhatóak, amely elősegíti az oktatás fenntarthatóságát.

Az oktatórendszer, mely nyitott rendszerként a különböző fejlesztők kurzusaival működne, tehát az oktatópiac demokratikus önszabályozó és önkormányzó folyamatait nem befolyásolva elérhető lesz mind a felhasználók, mind a képző szervezetek számára.

www.elerhetovaltozas.hu

Támogatók: Vodafone Magyarország AlapítványSzékesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Megváltozott munkahely

2011-2012

Megváltozott munkahely – HelloWork.hu projekt - megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése Magyarországon.

A Civil Centrum Alapítvány kuratóriuma, munkatársai és önkéntesei elkötelezettek a projektek fenntarthatóságának biztosítása, illetve fejlesztése mellett. „Megváltozott munkahely” c. projektünk megvalósítását fent leírt eredményeinkre alapozzuk.

A projekt részletes bemutatása

A projekt célja, hogy egy akadálymentes állásközvetítő portálon keresztül, kapcsoljuk össze a látássérült munkavállalókat és a munkáltatókat. A munkavállalókat egyéni és csoportos tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel (mentális felkészítés, jogi tanácsadás, akadálymentes oktatófelületen kompetenciafejlesztés látássérült szakemberek alkalmazásával) a munkaadókat érzékenyítő tréninggel és akadálymentesítési tanácsadással készítjük fel a közös munkára. A pilot projekt mérhetően sikeres lebonyolítása után a megváltozott munkaképességű célcsoportok teljes körére kívánjuk kiterjeszteni az összekapcsolt online felületek elérhetőségét és az álláskeresés lehetőségét. Fontos célkitűzés az egyenlő esélyek biztosítása. Szeretnénk felszámolni a másként kezelés (special need - segítségre szorulás), rászorulás negatív előjelét a nyílt munkaerő piaci elhelyezések tekintetében is. Jelen projektünk az első lépés, a megváltozott munkaképességű személyek egyenlő esélyű elhelyezkedését segítő programban. Mivel a felkészítésre nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is lehetőséget biztosítunk a non-profit szektor társadalmi elkötelezettsége, a fór-profit szektor társadalmi felelősségvállalása konkrét, hasznos és GDP termelő ügy mentén összpontosulhat, realizálódhat. A projekt célkitűzéseinek egyediségét annak komplexitása adja.  Akadálymentesített módszerekkel és eszközrendszerrel kínálunk megoldást munkavállalóknak és munkáltatóknak egyaránt a látássérültek nyílt munkaerő piaci belépésének javítására. Szervezetünk akadálymentesítési munkái során nem a segítségre szorulás „kiszolgálása”, hanem a probléma felszámolása van fókuszban, melyet jelen projektben is fő célkitűzésnek tekintünk.

Tevékenységek:

-          Akadálymentes állásközvetítő portál létrehozása

-          Látássérült munkavállalók bevonása, adatbázis feltöltése (érdekvédelmi szervezeteken keresztül, nyílt felhívásokon keresztül)

-          Megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató, foglalkoztatni kívánó for-profit szereplők bevonása, adatbázis feltöltése (Kamarákon, szakmai lapokon és nyílt felhívásokon keresztül)

-          Akadálymentes oktatóportál összekapcsolása a munkavállalók és munkáltatók fejlesztésére (az általunk készített kompetenciafejlesztő tananyagokon kívül térítésmentesen lehetőséget biztosítunk a munkáltatóknak is, hogy a munkavégzéshez szükséges oktatásokat a rendszeren keresztül elvégezhessék [elerhetovaltozas.hu fejlesztés alatt])

-          Tanácsadás és mentális felkészítés munkavállalóknak (jogi tanácsadás, mentális felkészítés, kompetenciafejlesztés; a tanácsadásokat és felkészítéseket látássérült szakemberek tartják, végzik)

-          Tanácsadás és felkészítés munkáltatóknak (érzékenyítő tréning és akadálymentesítési tanácsadás - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete végzi)

-          Monitoring és értékelés, fenntarthatósági tanulmány készítése.

 

Támogatók: Alcoa Alapítvány, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

HelloWork.hu

2012-2013

A Megváltozott munkahely pilot projekt sikeres lebonyolítása után a HelloWork projektben a megváltozott munkaképességű célcsoportok teljes körére kívánjuk kiterjeszteni az összekapcsolt online felületek elérhetőségét és az álláskeresés lehetőségét. A projekt kiterjesztése, nem csak a célcsoport, hanem a célterület megnövelésével is együtt jár. Amennyiben a Közép-dunántúli régióban megfelelő számú érdeklődőt sikerül bekapcsolnunk az állásközvetítő rendszerbe, az országos kiterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. A projektbe bekapcsolódott partnerszervezetek együttműködésével közös projektek megvalósítását tervezzük, melyek szakmai és pénzügyi hátteret teremtenek a projekt fejlesztéséhez, a fenntarthatóság megalapozásához.  Célunk, hogy olyan foglalkoztatási projekteket Indítsunk el, melyek során a projektbe bevont megváltozott munkaképességű emberek tudják biztosítani a szakmai megvalósítást.

Partnerség kialakítása

Keressük azokat a partnereket, támogatókat, akik szívesen részt vennének abban az egyedi, innovatív fejlesztési munkában, mely a megváltozott munkaképességű emberek munkához segítését szolgálja. Szeretnénk megtalálni azokat a vállalatokat, melyek társadalmi szerepvállalásuk, elköteleződésük mentén az ügy mellé állnak. A hellowork.hu portál folyamatos fejlesztés alatt áll melyhez partneri, illetve támogatói kör kialakítását kezdeményezzük. Hiszünk az együttműködés erejében, ezért számítunk azokra a partnereinkre, akikkel közösen tudjuk kivitelezni hosszú távú projektünket. A HelloWork projekt során el kívánjuk érni az összes Magyarországon bejegyzett fogyatékossággal élő embereket segítő civil szervezetet, kapcsolódó intézményeket, valamint széles körben kívánjuk becsatornázni a munkáltatókat. Mivel a felkészítésre nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is lehetőséget biztosítunk a non-profit szektor társadalmi elkötelezettsége és a for-profit szektor társadalmi felelősségvállalása konkrét, hasznos és GDP termelő ügy mentén összpontosulhat, realizálódhat.

 

A ​​www.neuropedagogia.hu oldalt a www.hellowork.hu oldal üzemelteti, adatvédelmi regisztrációja és adatvédelmi, valamint felhasználói feltételei azonosak. A Konfliktuskezelési stratégiák kurzusba a székesfehérvári szociális szférában dolgozó szakemberek a regisztrációt követően az emailben kapott azonosító megadásával kapcsolódhatnak be. ​Kérjük lépjen be oldalunkra: www.neuropedagogia.hu​ ​ Amennyiben Ön nem rendelkezik ilyen azonosítóval, de szeretné elvégezni a kurzust, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a kapcsolat@neuropedagogia.hu emailcímen.